Prekládka štrukturovanej kabeláže v nepretržitej prevádzke.