Ak používate GLPI pre správu vašich IT zariadení, zálohovanie je kritickou časťou vašej stratégie zálohovania dát. Zálohovanie je proces, ktorý vám umožní obnoviť vaše dáta v prípade straty alebo poškodenia. V tomto článku sa dozviete, ako zálohovať GLPI, aby ste mohli byť v kľude, že vaše dáta sú v bezpečí.

Prvým krokom je zálohovanie vašich súborov GLPI. Vaša inštalácia GLPI sa pravdepodobne nachádza v zložke /var/www/html/glpi. Je dôležité zálohovať všetky súbory v tejto zložke, aby ste mohli obnoviť vašu inštaláciu, ak sa stane niečo nepredvídané.

 Môžete to urobiť jednoducho tým, že skopírujete celú zložku /var/www/html/glpi do miesta, kde budete ukladať svoju zálohu. Ak máte v zložke GLPI veľa súborov, môžete ich skomprimovať do jedného súboru tarball pomocou príkazu tar:

tar -czvf glpi_backup.tar.gz /var/www/html/glpi

Tento príkaz vytvorí komprimovaný tarball súborov z vašej zložky GLPI a uloží ho do súboru s názvom glpi_backup.tar.gz. Tento súbor môžete potom preniesť na bezpečné miesto, ako je napríklad externý pevný disk alebo cloudové úložisko.

Druhým krokom je zálohovanie vašej GLPI databázy. GLPI používa databázu na ukladanie všetkých svojich dát. Ak chcete zálohovať vašu databázu GLPI, budete musieť najprv vytvoriť zálohu databázy pomocou nástroja mysqldump. Databázu GLPI zvyčajne pomenúvame glpidb, takže môžete použiť nasledujúci príkaz na vytvorenie zálohy:

mysqldump -u -p glpidb > glpidb_backup.sql

Tento príkaz vytvorí súbor s názvom glpidb_backup.sql, ktorý obsahuje kompletnú zálohu vašej databázy GLPI. Tento súbor môžete potom skomprimovať pomocou príkazu gzip:

gzip glpidb_backup.sql

Tento príkaz vytvorí skomprimovaný súbor s názvom glpidb_backup.sql.gz, ktorý môžete tiež preniesť na bezpečné miesto.

Teraz, keď máte zálohované svoje súbory a databázu, môžete ich obnoviť v prípade potreby. Ak sa niečo stane vašej inštalácii GLPI, budete potrebovať tieto zálohy na obnovenie svojich dát.

Pre obnovenie vašich súborov GLPI z tarball súboru, jednoducho spustite nasledujúci príkaz:

tar -xzvf glpi_backup.tar.gz -C /var/www/html/

Tento príkaz rozbalí tarball súbor glpi_backup.tar.gz a obnoví súbory GLPI do zložky /var/www/html/. Ak sa zmenilo miesto pre GLPI, môžete ho prispôsobiť, aby sa hodil k vašej inštalácii.

Pre obnovenie vašej databázy GLPI z mysqldump zálohy, môžete použiť nasledujúci príkaz:

gzip -d glpidb_backup.sql.gz
mysql -u -p glpidb < glpidb_backup.sql

Prvý príkaz rozbalí skomprimovaný súbor glpidb_backup.sql.gz do súboru glpidb_backup.sql. Druhý príkaz obnoví databázu GLPI z tohto súboru. Opäť sa uistite, že ste nastavili vaše prihlasovacie údaje na prihlásenie do vašej databázy.

Zálohovanie a obnovenie sú základom každej stratégie zálohovania dát. Keď zálohujete GLPI, uistite sa, že ste zahrnuli všetky dôležité súbory a vašu databázu. Skomprimovanie záloh vám pomôže šetriť miesto a zabezpečiť, aby sa vaše dáta prenášali rýchlejšie.

Keď ste pripravení obnoviť vaše dáta, uistite sa, že ste nainštalovali všetky potrebné závislosti a nasledujte postupné kroky na obnovenie vašich súborov a databázy.

Zálohovanie GLPI by nemalo byť len povinnosťou, ale aj príležitosťou na prehodnotenie svojej stratégie zálohovania a zabezpečenia vašich dát. Keď máte zálohované dáta, máte väčšiu istotu, že ste pripravení na akýkoľvek problém, ktorý môže nastať.