Súborový manažér Total Commander podporuje okrem FTP aj bezpečne šifrovaný prenos protokolom FTPS (FTP over SSL/TLS) vrátane šifrovaného prenosu prihlasovacích údajov.

Pre vynútenie šifrovaného pripojenia je potrebné zafajknúť SSL/TLS v nastaveniach FTP pripojenia (klávesová skratka CTRL+F), označené červenou farbou na obrázku.

Total Commander SSL FTP setting

 

Výsledkom je však chybová hláška „Knižnica OpenSSL sa nenašla“ (OpenSSL library not found), pre funkčnosť FTPS je potrebná jej inštalácia alebo skopírovanie DLL súborov.

Total Commander SSL missing

 

Riešenie Total Commander SSL FTP

Pre inštaláciu knižnice OpenSSL stačí jednoducho skopírovať potrebné DLL súbory z nainštalovaného kompletného balíka OpenSSL. Windowsové binárky sú dostupné na webe Win32 OpenSSL Installation Project.

Aktuálna verzia k 13.1.2016 je Win32 OpenSSL v1.0.2e Light a inštaluje najpoužívanejšie základy OpenSSL.

Pri inštalácii balíka zvoľte možnosť kopírovať DLL súbory do priečnka Windows (Copy OpenSSL DLLs to: The Windows system directory), vyhnete sa tak kopírovaniu DLL súborov do priečinka Total Commander.

Nainštalované SSL FTP Total Commander

 

Po inštalácii bude možné zafajknúť SSL/TLS a protokol v adrese hostiteľa sa zmení na ftps (ftps://).

Rýchle riešenie pre skúsených používateľov

Ak nechcete inštalovať celý OpenSSL balík, stiahnite si tieto DLL súbory a uložte do priečinka Total Commander, štandardne C:\totalcmd.

libeay32.dll – kliknite pre uloženie
libssl32.dll – kliknite pre uloženie

Takýto postup platí pre 32 bitový Total Commander, aktuálne vo verzii 8.52a. Pre 64 bitový Total Commaner použite, prosím, 64 bitové OpenSSL binárky.