Virtualizácia

Kľúčové faktory pre úspešnú implementáciu GLPI

GLPI je špičkový nástroj pre riadenie IT služieb (ITSM), ktorý ponúka komplexné riešenia pre správu majetku, sledovanie incidentov a IT reporting. Napriek svojej všestrannosti a komplexnej sade funkcií, úspešná implementácia GLPI vyžaduje starostlivé plánovanie a posúdenie prostredia. Tu sme identifikovali niektoré kľúčové faktory, ktoré môžu rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu vašej implementácie GLPI. Poznajte svoje potreby [...]

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) VM je často suspended

VMware vSphere Hypervisor (predtým známy ako ESXi, aktuálne vo verzii 6) je bezplatný "bare - metal" hypervízor umožňujúci konsolidovať aplikácie a teda na ich beh prevádzkovať menej hardvéru. Virtual machine is suspended – by User Ako taký je ideálny na virtualizáciu v malých a stredných firmách, veľmi často sa používa aj ako prenosné testovacie [...]

2023-01-08T19:11:10+02:00Kategórie: Software, Virtualizácia|Tags: , , , |
Go to Top