Príspevky na tému cloud a správa IT

Príspevky na tému cloud a správa IT2023-01-15T11:33:14+02:00

Výhody použitia GLPI ako softvéru pre správu zariadení a helpdesk

GLPI je bezplatné open-source softvérové riešenie pre správu zariadení a helpdesk. Pomáha organizáciám efektívne spravovať zariadenia, sledovať ich životný cyklus a poskytovať podporu používateľom. V tomto príspevku sa pozrieme na to, aké sú výhody GLPI, ako rieši problémy pre zákazníkov a prečo by mali zákazníci zvoliť GLPI ako svoj softvér pre správu zariadení a helpdesk. [...]

5 najlepších praktík pre riadenie počítačov a serverov vo stredne veľkých firmách s pomocou GLPI

Keď vaša stredne veľká firma rastie, môže byť náročné udržiavať prehľad o všetkých počítačoch a serveroch, ktoré používate. Bez riadneho spravovania môžu problémy s výkonom a bezpečnosťou vášho IT systému viesť k výpadkom, strate dôležitých údajov alebo dokonca k zraniteľnostiam, ktoré môžu byť zneužité zlomyseľnými aktérmi. Našťastie, existuje riešenie, ktoré môže pomôcť vašej firme udržiavať [...]

Maximalizácia efektivity s GLPI: Zjednodušenie správy tiketov pre agentov Servicedesku

Súčasný podnikateľský svet sa pohybuje neuveriteľnou rýchlosťou. Je preto kľúčové, aby servisní pracovníci na helpdesku mali k dispozícii nástroje, ktoré im umožnia rýchlo a jednoducho získať prístup k informáciám potrebným na riešenie ich práce. A to najmä pri správe aktív ako sú počítače a tlačiarne. S príslušným softvérom na správu aktív a tiketovanie môžu servisní [...]

Tags: , |

Empty URL in email notifications with GLPI

Once you have the notification system in GLPI configured and running, you could run into a common beginner issue where the URL of the ticket field is shown empty. It is ##ticket.url## tag in notification template, usually formatted with its description field: ##lang.ticket.url## : ##ticket.url## The fix is easy, just navigate, logged in with Super-Admin account, [...]

Tags: , |

View email messages sent through GLPI

GLPI generates a serious amount of email notifications depending on your notification model. Heavily used instances can have tens of thousands notifications emails sent monthly, which is good to keep in mind when designing the infrastructure for a GLPI server. GLPI keeps emails sent via its Mail queue. To view those emails proceed to Mail queue [...]

Tags: |
Go to Top