ITIL (IT Infrastructure Library) je sada najlepších praktík pre riadenie poskytovania IT služieb, vyvinutá ešte koncom 80 – tych rokov na žiadosť britskej vlády, za účelom zvýšenia kvality a súčasného zníženia nákladov vládnych IT služieb.

Vtedajšia The Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) dostala úlohu vyvinúť odborný rámec pre efektívne a účinné využívanie zdrojov v štátnom aj súkromnom sektore pri prevádzke IT.

Dnes je knižnica ITIL vo verzii 3, stal sa z nej moderný priemyselný štandard pre poskytovanie flexibilného, štandardizovaného IT. Pre našich zákazníkov to znamená istotu, že pracujeme mimoriadne efektívne a precízne a zaručenú kompatibilitu s procesmi vo firme zákazníka (ITIL procesy ľahko akceptujú vstupy aj z nie ITIL procesov).

ITIL v3 je takzvaný “business driven framework”. V praxi to znamená takmer absolútnu orientáciu na podporu biznisu zákazníka, teda dizajn procesov vždy s konkrétnym biznis cieľom na pamäti.

Najvyššie dosiahnuteľné akreditované vzdelanie pre knižnicu ITIL sa nazýva ITIL Expert. Na Slovensku a v Česku ich je asi 40 a my máme hneď niekoľkých!