Samozrejme, ITčko dokáže plne nahradiť lokálne IT.

Za bežných okolností, v prípade zákazníkov, kde výpadok jedného počítača rádovo v hodinách neohrozí biznis, pracujeme vzdialene. Pomocou nášho business class monitoringu sledujeme stav počítačov, serverov, siete, tlačiarní a reagujeme proaktívne na základe analýzy týchto dát, teda predchádzame Incidentom. V prípade poruchy náš technik vyrazí k zákazníkovi a poruchu odstráni v dohodnutom čase – vždy máme dohodnuté reakčné časy, resp. časy do odstránenia poruchy (4 / 8 / 16 … pracovných hodín).

U zákazníkov, kde výpadok rádovo v hodinách môže ohroziť biznis, máme zazmluvnené kratšie časy na vyriešenie poruchy. Napríklad vždy skladom pripravený počítač (alebo aj iný HW) náš technik dokáže vymeniť napríklad do dvoch hodín od nahlásenia poruchy.

V skutočne dynamických prostrediach, napríklad v novinách, v denníku, má zákazník v kritických časoch pred uzávierkou k dispozícii nášho technika na mieste. Dokážeme tak reagovať okamžite, rovnako ako vaše lokálne IT oddelenie.