Ako zmluvný zákazník ITčka, v každom momente explicitne viete, koľko a za akú službu platíte.

Faktúru dostanete vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Faktúra pre zmluvných zákazníkov má spravidla priložené reporty využitia jednotlivých služieb, kópie preberacích protokolov či akceptačných listov, prípadne odporúčania pre optimalizáciu konfigurácie IT služieb s ohľadom na ich efektívne využitie. Štandardne má faktúra splatnosť 15 dní.

Ako nezmluvný zákazník ITčka dostanete faktúru po odsúhlasení plnenia, v závislosti na rozsahu prác, prípadne projektu.