ITIL v3 certifikované kurzy

ITčko je „ITIL based“ poskytovateľ IT služieb. Máme implementované všetky operatívne, ale aj potrebné dizajnové a strategické ITIL procesy, vďaka ktorým pracujeme efektívne a transparentne. Naše procesy implementovali, merajú, vyhodnocujú a vylepšujú ITIL Experti.

ITIL Expert je najvyššia forma vzdelania v oblasti IT Service Managementu. Na Slovensku a v Českej republike je dnes asi 40 ITIL Expertov, a my máme hneď niekoľkých. Títo naši experti samozrejme aj ďalej odovzdávajú svoje skúsenosti, formou rôznych workshopov a certifikovaných školení. Od ITIL v3 Foundation pre analytikov IT služieb, cez všetky Intermediate Service Capability moduly:

Intermediate Service Lifecycle moduly:

Až po najvyšší, ITIL Expert modul vzdelávania v ITSM.

PRINCE2 certifikované kurzy

Projekty pre zákazníkov ITčka riadime metodikou PRINCE2. PRINCE2 je dnes prakticky štandard v riadení komplexných projektov, naši špecialisti majú certifikáciu aspoň na úrovni PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 certifikované kurzy ponúkame v certifikačných úrovniach Foundation, Practitioner aj Professional.

Ďalšie školenia používateľov informačných systémov

Okrem školení najlepších praktík v riadení poskytovania IT služieb, školíme samozrejme aj odborné a verejné školenia pre používateľov našich služieb.

Napríklad projekt migrácie zákazníka na platformu Microsoft Office365 vždy zahŕňa používateľské školenie a podporu v prvé dni používania priamo u zákazníka, realizujeme ale aj školenia v rôznych oblastiach na želanie zákazníkov. Finančný software, dochádzkový software, bezpečnosť pri práci s informačnou technológiou…