Katalóg IT služieb tvorí akýsi jedálny lístok našej ponuky.

Umožňuje zákazníkom nielen prehliadať ponuku, ale aj porozumieť aké sú intencie konkrétnej služby, jej výluky a varianty, tiež okolnosti za akých službu poskytujeme.  Vďaka katalógu máme vynikajúci reporting, zákazník vidí dopyt jeho pracovníkov na jednotlivé služby, vidí ktoré služby sú najviac poruchové, ale aj ktoré služby v katalógu chýbajú.

Katalóg je živý, neustále aktualizovaný dokument pričom je bežnou praxou služby pridávať a upravovať tie existujúce.

Ak ste žiadanú službu nenašli, žiadny problém, povedzte nám to, prosím, spravidla dokážeme nakombinovať aj neštandardné služby. V katalógu samozrejme nie sú projektové a implementačné práce, už len vzhľadom k svojmu nepredvídateľnému rozsahu, zákazníci majú spravidla unikátne prostredia.