Administratívne otázky

Je outsourcing IT lacnejší ako lokálne IT?

V drvivej väčšine prípadov je outsourcing IT služieb nielen lacnejší, ale aj kvalitnejší. Za cenu nižšiu ako mzdové náklady na jedného administrátora pokryjeme vašu techniku v lepšej kvalite, vďaka širšiemu záberu a utilizácii našich špecialistov. Máte vždy k dispozícii špecialistu na konkrétnu problematiku, nemusíte sa starať o dovolenky, práceneschopnosti ani vzdelávanie vášho administrátora.

2015-09-28T19:04:33+02:00Kategórie: |

Kedy dostanem faktúru?

Ako zmluvný zákazník ITčka, v každom momente explicitne viete, koľko a za akú službu platíte. Faktúru dostanete vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Faktúra pre zmluvných zákazníkov má spravidla priložené reporty využitia jednotlivých služieb, kópie preberacích protokolov či akceptačných listov, prípadne odporúčania pre optimalizáciu konfigurácie IT služieb s ohľadom na ich efektívne využitie. Štandardne má faktúra splatnosť [...]

2015-08-10T22:08:36+02:00Kategórie: |
Go to Top