Procesné otázky

Školenia používateľov a iné školenia

ITIL v3 certifikované kurzy ITčko je "ITIL based" poskytovateľ IT služieb. Máme implementované všetky operatívne, ale aj potrebné dizajnové a strategické ITIL procesy, vďaka ktorým pracujeme efektívne a transparentne. Naše procesy implementovali, merajú, vyhodnocujú a vylepšujú ITIL Experti. ITIL Expert je najvyššia forma vzdelania v oblasti IT Service Managementu. Na Slovensku a v Českej republike [...]

2017-10-19T14:36:25+02:00Kategórie: , |

Služby mimo Katalógu IT služieb

Katalóg IT služieb tvorí akýsi jedálny lístok našej ponuky. Umožňuje zákazníkom nielen prehliadať ponuku, ale aj porozumieť aké sú intencie konkrétnej služby, jej výluky a varianty, tiež okolnosti za akých službu poskytujeme.  Vďaka katalógu máme vynikajúci reporting, zákazník vidí dopyt jeho pracovníkov na jednotlivé služby, vidí ktoré služby sú najviac poruchové, ale aj ktoré služby [...]

2015-08-20T13:58:52+02:00Kategórie: , |

Čo je to Katalóg IT služieb?

Katalóg IT služieb je náš “jedálny lístok”. Analyzovali sme všetky naše operatívne činnosti a združili ich do IT Služieb. Vďaka katalogizácii našich služieb v ktoromkoľvek momente presne viete, ktoré služby odoberáte, aký bol dopyt vašej spoločnosti po konkrétnych službách v jednotlivých mesiacoch roka, a dokážete aj jednoducho predvídať náklady na IT prevádzku pre prípad zvýšenej aktivity napr. [...]

2015-08-20T14:00:54+02:00Kategórie: |

Čo je to ITIL?

ITIL (IT Infrastructure Library) je sada najlepších praktík pre riadenie poskytovania IT služieb, vyvinutá ešte koncom 80 – tych rokov na žiadosť britskej vlády, za účelom zvýšenia kvality a súčasného zníženia nákladov vládnych IT služieb. Vtedajšia The Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) dostala úlohu vyvinúť odborný rámec pre efektívne a účinné využívanie zdrojov v štátnom [...]

2015-08-22T23:18:15+02:00Kategórie: |
Go to Top