Technické otázky

Bezpečnosť dát, informácií a zálohovania ITčkom

Bezpečnosť dát zákazníkov ITčka, ako aj ostatných relevantných dát, je pre nás absolútnou prioritou. Vďaka precíznej implementácii a striktnému dodržiavaniu nastavených ITIL v3 procesov dokážeme zabezpečiť ochranu dát nielen na fyzickej úrovni, ale aj v rámci procesných krokov potrebných na sledovanie prístupu k dátam a zabezpečenie trvalo udržateľnej miery zabezpečenia. Procesná ochrana dát Napríklad ITIL [...]

2017-10-19T14:36:25+02:00Kategórie: |

Školenia používateľov a iné školenia

ITIL v3 certifikované kurzy ITčko je "ITIL based" poskytovateľ IT služieb. Máme implementované všetky operatívne, ale aj potrebné dizajnové a strategické ITIL procesy, vďaka ktorým pracujeme efektívne a transparentne. Naše procesy implementovali, merajú, vyhodnocujú a vylepšujú ITIL Experti. ITIL Expert je najvyššia forma vzdelania v oblasti IT Service Managementu. Na Slovensku a v Českej republike [...]

2017-10-19T14:36:25+02:00Kategórie: , |

Služby mimo Katalógu IT služieb

Katalóg IT služieb tvorí akýsi jedálny lístok našej ponuky. Umožňuje zákazníkom nielen prehliadať ponuku, ale aj porozumieť aké sú intencie konkrétnej služby, jej výluky a varianty, tiež okolnosti za akých službu poskytujeme.  Vďaka katalógu máme vynikajúci reporting, zákazník vidí dopyt jeho pracovníkov na jednotlivé služby, vidí ktoré služby sú najviac poruchové, ale aj ktoré služby [...]

2015-08-20T13:58:52+02:00Kategórie: , |

Ako funguje Service Desk?

Service Desk je ústredným prvkom našich služieb a jeho úlohou je sprostredkúvať kontakt s používateľom a zákazníkom v prostredí príjemnom pre samotného používateľa. Service Desk je centrálny bod na rozhraní medzi IT a používateľom. Zabezpečuje komunikáciu s používateľom na dennej báze a nesie zodpovednosť za poskytovanie relevantnej pomoci v dohodnutom časovom rámci. Túto rolu Service [...]

2017-10-19T14:36:25+02:00Kategórie: |

Dokáže ITčko nahradiť lokálne IT oddelenie?

Samozrejme, ITčko dokáže plne nahradiť lokálne IT. Za bežných okolností, v prípade zákazníkov, kde výpadok jedného počítača rádovo v hodinách neohrozí biznis, pracujeme vzdialene. Pomocou nášho business class monitoringu sledujeme stav počítačov, serverov, siete, tlačiarní a reagujeme proaktívne na základe analýzy týchto dát, teda predchádzame Incidentom. V prípade poruchy náš technik vyrazí k zákazníkovi a [...]

2015-08-10T22:25:51+02:00Kategórie: |
Go to Top