Inštalácia kompletnej infraštruktúry z večera do rána.