Katalóg služieb ITčka

Katalóg IT služieb je náš „jedálny lístok“.

Analyzovali sme všetky naše operatívne činnosti a združili ich do IT Služieb. Vďaka katalogizácii našich služieb v ktoromkoľvek momente presne viete, ktoré služby odoberáte, aký bol dopyt vašej spoločnosti po konkrétnych službách v jednotlivých mesiacoch roka a dokážete aj jednoducho predvídať náklady na IT prevádzku pre prípad zvýšenej aktivity napr. koncom kvartálu, alebo jednoducho v rámci rastu vášho biznisu.

Neváhajte sa, prosím, porozhliadať v katalógu a prípadne kontaktovať náš Service Desk pre viac informácií.

Všetky naše procesy striktne spĺňajú odporúčania pre prevádzku poskytovania IT služieb, knižnicu ITIL® v3. V praxi to znamená veľmi jednoduchú pripojiteľnosť na vaše firemné procesy, ale aj špičkový reporting na mesačnej báze.

Service Desk ITčko
Service Desk ITčko+421 2 210 28 101
K dispozícii non-stop po celý rok.

Katalóg IT služieb ITčka – profesionálna správa siete a outsourcing IT

Service Desk

Service Desk poskytuje prvý IT kontakt pre všetky naše služby. Je to tím skúsených operátorov zastávajúcich nielen funkcie Callcentra a Helpdesku, ale aj prvej úrovne technickej podpory. Service Desk zabezpečí diagnostiku a vyriešenie požiadavky bez eskalácie na vyššie úrovne podpory, pokiaľ je to technicky možné. Napr. obnovu zabudnutého hesla alebo nový e – mailový alias máte k dispozícii okamžite.

Je k dispozícii nepretržite a stará sa o detekciu a záznam požiadaviek a výpadkov, poskytuje prvú úroveň podpory a diagnostiky požiadavky, kategorizuje, vyrieši, alebo eskaluje požiadavku na vyššie úrovne podpory, a následne sa postará o overenie funkčnosti a uzatvorenie požiadavky.

Service Desk je príjemný sprievodca používateľa pri využívaní našich služieb.
Service Desk môže eskalovať požiadavky na naše odborné tímy (plná úroveň podpory), alebo eskalovať na vaše odborné tímy (eskalácia na tímy zákazníka).

Service Desk je spravidla zadarmo k ostatným službám ITčka.

Podrobnosti služby Service Desk

PC (stolový počítač)

V rámci služby PC preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu pracovnej stanice (PC) až po úroveň prihlásenia používateľa do operačného systému (Windows).

PC pripojíme do centrálnej konzoly správy antivírovej ochrany s pravidelnými automatickými kontrolami disku. Pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme dohodnutú sadu aplikácií a tiež operačný systém, fyzické komponenty a kalibráciu monitora. Služba pokrýva počítač s monitorom a všetkými perifériami (myš, klávesnica, a podobne).

PC pokrytý službou má spravidla prístup do firemnej siete a internetu. Aplikujeme sadu bezpečnostných politík v súlade s najlepšími praktikami v modernom IT, vykonávame pravidelnú profylaxiu.

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Podrobnosti služby PC (stolový počítač)

Notebook

V rámci služby Notebook preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu pracovnej stanice (Notebook) až po úroveň prihlásenia používateľa do operačného systému (Windows).

Notebook pripojíme do centrálnej konzoly správy antivírovej ochrany s pravidelnými automatickými kontrolami disku. Pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme dohodnutú sadu aplikácií a tiež operačný systém, fyzické komponenty a kalibráciu monitora. Služba pokrýva notebook s monitorom a všetkými perifériami (myš, klávesnica, a podobne).

Notebook pokrytý službou má spravidla prístup do firemnej siete a internetu. Aplikujeme sadu bezpečnostných politík v súlade s najlepšími praktikami v modernom IT, vykonávame pravidelnú profylaxiu.

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Zvláštnu pozornosť venujeme zabezpečeniu notebooku, vzhľadom k pripájaniu sa do cudzích sietí, snažíme sa aj priebežne odporúčať používateľom bezpečnostné návyky pri práci s notebookom v teréne.

Podrobnosti služby Notebook

Mobilný telefón / Tablet

V rámci služby Mobilný telefón / Tablet preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu mobilného zariadenia až po úroveň prihlásenia používateľa do operačného systému (Apple iOS, Android, Windows, mobilné telefóny bez operačného systému).

Mobilné zariadenie pripojíme do centrálnej konzoly správy antivírovej ochrany (Android). V kombinácii so službou E – mail, alebo použitím technológie zákazníka, vypracujeme bezpečnostné politiky aplikované na všetky firemné mobily a tablety. Takéto politiky dokážu zabezpečiť silné heslo, zapnúť šifrovanie úložiska dát, alebo napríklad na diaľku nezvratne vymazať obsah strateného zariadenia.

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Podrobnosti služby MT / Tablet

Tlač dokumentov

V rámci služby Tlač dokumentov preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu tlačového systému až po úroveň vytlačenej stránky.

Podľa veľkosti tlačovej infraštruktúry pripojíme tlačiarne do tlačového systému umožňujúceho sledovať a predvídať náklady na tlač. Tlačiarne pripojíme k nášmu monitorovaciemu systému s automatickým hlásením stavu spotrebného materiálu. Toner a ostatné diely vymeníme presne včas, tak aby ste mali tlačiareň vždy dostupnú (rovnako zapekaciu pec, foto valce, nádoby na odpadový toner…)

Pre prípad tlače citlivých dokumentov dokážeme implementovať bezpečnú tlač až po autentifikácii používateľa na tlačiarni (SafeQ).

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Podrobnosti služby Tlač dokumentov

Server

V rámci služby Server preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu servera až po:

  1. úroveň správy hardvérovej vrstvy, vrátane profylaxie HW a aktualizácie firmware fyzických komponentov, správy diskových polí, a podobne
  2. úroveň správy po vrstvu operačného systému (Linux, Windows, FreeBSD, OSX, Solaris, …) vrátane aktualizácií a bezpečnostných politík
  3. úroveň správy po aplikačnú vrstvu, resp. samotnú rolu servera, teda úplná správa servera a jeho periférií

V závislosti od úrovne správy servera vypracujeme plán obnovy dát a funkcionality pre prípad katastrofy, postaráme sa o bezpečné zálohovanie, antivírovú ochranu, bezpečnostné politiky a redundanciu kritických súčastí. Typické spravované servery sú napríklad súborový (dátový) server, aplikačný server, zálohovací server, autentifikačný server (Active Directory), poštový server, atď.

Fyzické umiestnenie servera u zákazníka alebo v serverovni ITčko.

Poruchy pokrývame náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Podrobnosti služby Server

E – mail

Prevádzka e – mailovej funkcionality spravidla na platformách Office 365, Google Apps, Zimbra. V prípade požiadavky na absolútnu bezpečnosť resp. držanie dát priamo vo firme, používame Exchange a Postfix server fyzicky umiestnený u zákazníka.

Službu E – mail prevádzkujeme ako úplné riešenie až po príjem a odoslanie správy zo zariadenia používateľa. Platforma zahŕňa špičkovú webovú aplikáciu pre prístup mimo vlastného počítača, synchronizáciu na mobilné telefóny, bezproblémovú synchronizáciu prostredníctvom Active Sync protokolu.

Služba zahŕňa 50GB mailbox  a 1TB úložisko dát pre každého používateľa, klienta firemnej komunikácie v reálnom čase Skype for Business (Lync), SharePoint, správu kontaktov, kalendárov, distribučné skupiny, zdieľané poštové schránky, SMTP funkcionalitu pre zariadenia tretích strán.

Fyzické umiestnenie servera u zákazníka, v serverovni ITčko alebo v cloudovej službe dodávateľa.

Pošta a uložené dáta sú pokryté antivírovou ochranou a moderným spam filtrom.

Podrobnosti služby E – mail

Telefónna ústredňa a VoIP

V rámci služby Telefónna ústredňa a VoIP preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu hlasových a faxových hovorov až po úroveň nadviazaného hovoru.

Prevádzkujeme telefónnu ústredňu klasickej koncepcie (PBX) ale aj moderné ústredne VoIP (VoIP PBX) s prenosom hlasu cez internet (SIP). Telefónne ústredne prevádzkujeme fyzicky u zákazníka, alebo ako virtuálne ústredne v serverovni ITčko, prípadne u zákazníka.

Plne podporujeme nielen stolové telefóny, ale aj softvérových klientov v počítači a mobilnom telefóne. Rozumieme všetkým funkciám pre beh ústrední v malých aj veľkých prevádzkach; pickup skupiny, hunting skupiny, callcentrum, smerovanie hovorov, odkazová služba, volacia fronta, telekonferencia, a mnoho iných.

Poruchy klientov pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Podrobnosti služby Telefónna ústredňa a VoIP

Monitoring

Služba Monitoring nám umožňuje nepretržite a v reálnom čase získavať množstvo informácií o monitorovaných zariadeniach. Používame ju spravidla ako bezplatný doplnok na skvalitnenie iných služieb.

Monitorujeme napríklad fyzické vlastnosti serverov – teplotu a vlhkosť vzduchu v serverovni, teplotu komponentov servera, stavy systémových ukazovateľov – kapacitu pevného disku, využitie operačnej pamäte, a logické stavy – beh aplikácie, dostupnosť webovej stránky, expiráciu SSL certifikátu a podobne. V súčte sú to desiatky hodnôt na každé monitorované zariadenie združené do logických celkov, z ktorých automatizovane tvoríme grafy za účelom analýzy trendov.

V prípade tlačiarní monitorujeme stav spotrebného materiálu, vieme teda kedy treba vymeniť toner alebo zapekaciu pec. Monitorujeme aj priepustnosť siete, rýchlosť a latenciu internetovej linky a funkčnosť bezpečnostných prvkov.

Monitoring je napojený na dohľadový systém, ktorý v prípade prekročenia nastavených hodnôt upozorní Service Desk a ten zjedná nápravu.

Udalosti eskalujeme na naše odborné tímy, alebo na odborné tímy zákazníka, v závislosti od úrovne služby a preferencie zákazníka.

Podrobnosti služby Monitoring