Bezpečná a rýchla mobilná kancelária – telefón, smartfón, tablet a iné mobilné zariadenia.

Prečo ITčko?

Správa siete a outsourcing IT služieb

IT služby ITčka pokrývajú prakticky všetku IT techniku - prevádzkujeme komplexnú starostlivosť o pracovné stanice, servery, tlačové systémy a mnohé iné zariadenia tak, aby ste sa mohli nerušene venovať svojmu biznisu.
Prečo ITčko?

IT služba Mobilný telefón / Tablet

V rámci služby Mobilný telefón / Tablet preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu mobilného zariadenia až po úroveň prihlásenia používateľa do operačného systému (Apple iOS, Android, Windows, mobilné telefóny bez operačného systému).

Mobilné zariadenie pripojíme do centrálnej konzoly správy antivírovej ochrany (Android). V kombinácii so službou E – mail, alebo použitím technológie zákazníka, vypracujeme bezpečnostné politiky aplikované na všetky firemné mobily a tablety. Takéto politiky dokážu zabezpečiť silné heslo, zapnúť šifrovanie úložiska dát, alebo napríklad na diaľku nezvratne vymazať obsah strateného zariadenia.

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Bezpečnosť údajov

Rozumieme, že pri mobilných zariadeniach je bezpečnosť údajov kritický faktor.

Mobilné telefóny, tablety a ostatné relevantné prenosné zariadenia obsahujúce firemné dáta pripojíme do konzoly centrálnej správy mobilných zariadení (MDM – Mobile Device Management), ktorá nám umožňuje vynútiť zosúladenie nastavenia zariadení s firemnou politikou bezpečnosti. V praxi ide spravidla o vynútenie šifrovania úložiska, prípadne zablokovanie funkcionality dátového úložiska, alebo aj vypnutie roamingových dát, či diaľkové vymazanie zariadenia pri strate alebo krádeži.

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku zamestnaneckých pracovných staníc a mobilných zariadení

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!