Automatický monitoring spravovaných zariadení nám umožňuje precízne sledovať trendy a reagovať na udalosti proaktívne

Prečo ITčko?

Monitoring a Service Desk

IT služba Monitoring je príkladom pridanej hodnoty Service Desku ako centrálneho bodu outsourcingu IT služieb ITčka.
Service Desk je nepretržite notifikovaný o stave monitorovaných zariadení. Dokáže teda reagovať prakticky okamžite a pokiaľ je to možné, dokonca predísť hroziacej poruche alebo výpadku sledovanej služby.
Prečo ITčko?

Monitoring

Služba Monitoring nám umožňuje nepretržite a v reálnom čase získavať množstvo informácií o monitorovaných zariadeniach. Používame ju spravidla ako bezplatný doplnok na skvalitnenie iných služieb.

Monitorujeme napríklad fyzické vlastnosti serverov – teplotu a vlhkosť vzduchu v serverovni, teplotu komponentov servera, stavy systémových ukazovateľov – kapacitu pevného disku, využitie operačnej pamäte, a logické stavy – beh aplikácie, dostupnosť webovej stránky, expiráciu SSL certifikátu a podobne. V súčte sú to desiatky hodnôt na každé monitorované zariadenie združené do logických celkov, z ktorých automatizovane tvoríme grafy za účelom analýzy trendov.

V prípade tlačiarní monitorujeme stav spotrebného materiálu, vieme teda kedy treba vymeniť toner alebo zapekaciu pec. Monitorujeme aj priepustnosť siete, rýchlosť a latenciu internetovej linky a funkčnosť bezpečnostných prvkov.

Monitoring je napojený na dohľadový systém, ktorý v prípade prekročenia nastavených hodnôt upozorní Service Desk a ten zjedná nápravu.

Udalosti eskalujeme na naše odborné tímy, alebo na odborné tímy zákazníka, v závislosti od úrovne služby a preferencie zákazníka.

TOPlist

Príklad balíkov outsourcingu monitoringu systémov a zariadení

Monitorovať dokážeme prakticky všetky komerčne dostupné systémy a zariadenia.

V prípade požiadavky na monitoring neštandardného zariadenia alebo neštandardných monitorovaných vlastností, pripravíme „template“ na mieru vášmu zariadeniu (v takomto prípade však budeme na obmedzený čas potrebovať plný prístup k vášmu zariadeniu).

Väčšina systémov a zariadení, ktoré monitorujeme sa však zmestí do týchto balíkov:

 • MINI
  • 15 SMS notifikácií
  • neobmedzené množstvo e-mailových notifikácií
   • Linux
    • icmp
    • filesystem autodiscovery
    • free space
    • used
    • total
    • memory
    • used
    • free
    • cached
    • swap
    • cpu
    • load
    • sys/usr/idl/si
    • network interfaces discovery
    • bps
    • pps
   • Windows
    • icmp
    • filesystem autodiscovery
     • free space
     • used
     • total
     • memory
     • used
     • free
     • cached
     • swap
    • cpu
     • utilization
     • load
    • network interfaces discovery
     • bps
     • pps
 • MEDIUM
  • 30 SMS notifikacii
  • neobmedzené množstvo e-mailových notifikácií
   • Webchecks (GET/POST method)
   • Network
    • icmp
    • SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3
    • standard MIB
   • Linux
    • icmp
    • filesystem autodiscovery
    • free space
    • used
    • total
    • file checksum
     • /etc/passwd
     • /usr/sbin/sshd
     • /usr/bin/ssh
    • memory
    • used
    • free
    • cached
    • swap
    • cpu
    • load
    • sys/usr/idl/si
    • network interfaces discovery
    • bps
    • pps
    • TCP socket statistics
    • running processes (set of default linux procesess)
    • discovery attached disk drives
     • bandwidth
     • iops
     • read
     • write
     • latency
    • service check via TCP connect
   • Windows
    • icmp
    • filesystem autodiscovery
     • free space
     • used
     • Total
    • file checksum
    • memory
     • used
     • free
     • cached
     • swap
    • cpu
     • utilization
     • load
    • network interfaces discovery
     • bps
     • Pps
    • running processes
    • discovery attached disk drives
     • iops
     • read
     • write
    • service check via TCP connect
 • LARGE
  • 50 SMS notifikacii
  • neobmedzené množstvo e-mailových notifikácií
   • webchecks (GET/POST method)
   • network
    • icmp
    • SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3
    • standard and custom MIB
    • SNMP traps
   • Linux
    • icmp
    • filesystem autodiscovery
    • free space
    • used
    • total
    • file checksum
     • /etc/passwd
     • /usr/sbin/sshd
     • /usr/bin/ssh
    • memory
    • used
    • free
    • cached
    • swap
    • cpu
    • load
    • sys/usr/idl/si
    • network interfaces discovery
    • bps
    • pps
    • TCP socket statistics
    • running processes (set of default linux procesess)
    • discovery attached disk drives
     • bandwidth
     • iops
     • read
     • write
     • latency
    • service check via TCP connect
    • custom monitoring items/modules
   •  Windows
    • icmp
    • filesystem autodiscovery
     • free space
     • used
     • Total
    • file checksum
    • memory
     • used
     • free
     • cached
     • swap
    • cpu
     • utilization
     • load
    • network interfaces discovery
     • bps
     • Pps
    • running processes
    • discovery attached disk drives
     • iops
     • read
     • write
    • service check via TCP connect
    • custom monitoring via WMI

Stolový PC

15mesačne / ks
 • Správa aplikácií
 • Antivírová ochrana
 • Zabezpečený, vždy aktuálny OS
 • Aktualizácia SW a OS
 • Údržba a profylaxia HW

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku zamestnaneckých počítačov, mobilných zariadení aj serverov

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!