Služby ITčka – outsourcing IT a správa siete – plne nahradia lokálne IT oddelenie, lacnejšie a odborne.

Prečo ITčko?

Notebook - správa mobilnej techniky

IT služba Notebook je populárna služba ITčka a tvorí základ našej spolupráce s veľkou časťou zákazníkov. Táto služba pokrýva práve správu siete v najširšom ponímaní - komplexnú starostlivosť o pracovné stanice vašich pracovníkov tak, aby sa mohli nerušene venovať svojej činnosti.
Prečo ITčko?

IT služba Notebook

V rámci služby Notebook preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu pracovnej stanice (Notebook) až po úroveň prihlásenia používateľa do operačného systému (Windows).

Notebook pripojíme do centrálnej konzoly správy antivírovej ochrany s pravidelnými automatickými kontrolami disku. Pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme dohodnutú sadu aplikácií a tiež operačný systém, fyzické komponenty a kalibráciu monitora. Služba pokrýva notebook s monitorom a všetkými perifériami (myš, klávesnica, a podobne).

Notebook pokrytý službou má spravidla prístup do firemnej siete a internetu. Aplikujeme sadu bezpečnostných politík v súlade s najlepšími praktikami v modernom IT, vykonávame pravidelnú profylaxiu.

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Zvláštnu pozornosť venujeme zabezpečeniu notebooku, vzhľadom k pripájaniu sa do cudzích sietí, snažíme sa aj priebežne odporúčať používateľom bezpečnostné návyky pri práci s notebookom v teréne.

Notebook

15mesačne / ks
  • Správa aplikácií
  • Antivírová ochrana
  • Zabezpečený, vždy aktuálny OS
  • Aktualizácia SW a OS
  • Údržba a profylaxia HW

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku zamestnaneckých pracovných staníc

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!