Správa serverov vo vašich priestoroch, v cloude a v serverovni ITčka – profesionálny outsourcing IT

Prečo ITčko?

Správa servera

IT služba Server v modernom IT často presahuje svoje intencie smerom k službe Virtuálny Server. Vaše servery budú pod odborným dohľadom nielen u vás vo firme ale aj ako virtuálne servery v cloude, prípadne fyzicky v serverovni ITčka.
Prečo ITčko?

IT služba Server

V rámci služby Server preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu servera až po:

  1. úroveň správy hardvérovej vrstvy, vrátane profylaxie HW a aktualizácie firmware fyzických komponentov, správy diskových polí, a podobne
  2. úroveň správy po vrstvu operačného systému (Linux, Windows, FreeBSD, OSX, Solaris, …) vrátane aktualizácií a bezpečnostných politík
  3. úroveň správy po aplikačnú vrstvu, resp. samotnú rolu servera, teda úplná správa servera a jeho periférií

V závislosti od úrovne správy servera vypracujeme plán obnovy dát a funkcionality pre prípad katastrofy, postaráme sa o bezpečné zálohovanie, antivírovú ochranu, bezpečnostné politiky a redundanciu kritických súčastí. Typické spravované servery sú napríklad súborový (dátový) server, aplikačný server, zálohovací server, autentifikačný server (Active Directory), poštový server, atď.

Fyzické umiestnenie servera u zákazníka alebo v serverovni ITčko.

Poruchy pokrývame náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Server

30mesačne / ks
  • Správa rolí servera
  • Antivírová ochrana
  • Zabezpečený, vždy aktuálny OS
  • Aktualizácia SW a OS
  • Údržba a profylaxia HW

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku serverov v cloude aj fyzicky vo vašich priestoroch

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!