Sme správcovia siete s 15 ročnou históriou a garanciou funkčnosti vašej techniky. Analýza stavu vždy zadarmo. 

Prečo ITčko?

Správa siete a PC

IT služba PC (stolový počítač) je najdopytovanejšia služba ITčka a tvorí základ našej spolupráce s veľkou časťou zákazníkov. Táto služba pokrýva práve správu siete v najširšom ponímaní - komplexnú starostlivosť o pracovné stanice vašich pracovníkov tak, aby sa mohli nerušene venovať svojej činnosti.
Prečo ITčko?

IT služba PC (stolový počítač)

V rámci služby PC preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu pracovnej stanice (PC) až po úroveň prihlásenia používateľa do operačného systému (Windows).

PC pripojíme do centrálnej konzoly správy antivírovej ochrany s pravidelnými automatickými kontrolami disku. Pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme dohodnutú sadu aplikácií a tiež operačný systém, fyzické komponenty a kalibráciu monitora. Služba pokrýva počítač s monitorom a všetkými perifériami (myš, klávesnica, a podobne).

PC pokrytý službou má spravidla prístup do firemnej siete a internetu. Aplikujeme sadu bezpečnostných politík v súlade s najlepšími praktikami v modernom IT, vykonávame pravidelnú profylaxiu.

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Stolový PC

15mesačne / ks
  • Správa aplikácií
  • Antivírová ochrana
  • Zabezpečený, vždy aktuálny OS
  • Aktualizácia SW a OS
  • Údržba a profylaxia HW

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku zamestnaneckých pracovných staníc

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!