Outsourcing tlačových služieb prináša lacnejšiu tlač, predvídateľné náklady a vyššiu produktivitu

Prečo ITčko?

Outsourcing tlače

Pracovník v kancelárii ročne vytlačí v priemere 10 000 strán. Náklady na tlač dosahujú objem až 3% výnosov.
Len 20% týchto nákladov* je viditeľných. Viete, kde sú tie ostatné?

*All Associates Group, Inc (2012)

Prečo ITčko?

IT služba Tlač dokumentov

V rámci služby Tlač dokumentov preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu tlačového systému až po úroveň vytlačenej stránky.

Podľa veľkosti tlačovej infraštruktúry pripojíme tlačiarne do tlačového systému umožňujúceho sledovať a predvídať náklady na tlač. Tlačiarne pripojíme k nášmu monitorovaciemu systému s automatickým hlásením stavu spotrebného materiálu. Toner a ostatné diely vymeníme presne včas, tak aby ste mali tlačiareň vždy dostupnú (rovnako zapekaciu pec, foto valce, nádoby na odpadový toner…)

Pre prípad tlače citlivých dokumentov dokážeme implementovať bezpečnú tlač až po autentifikácii používateľa na tlačiarni (SafeQ).

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

Ako funguje zabezpečená tlač?

Aby sme sa uistili, že vytlačené dokumenty dostane do rúk vždy len pracovník, ktorý ich aj skutočne vytlačil, dokážeme implementovať systém zabezpečenej tlače, ktorý vytlačí dokumenty až po autentifikácii na tlačiarni.

Komplexnejšie systémy používajú autentifikáciu pomocou RFID alebo magnetického čipu – spravidla zamestnaneckej karty, prípadne elektronického kľúča na otváranie dverí v priestoroch firmy.

Jednoduchšie systémy akceptujú na preukázanie identity pracovníka vopred vytvorený PIN, podobne ako platobná karta alebo SIM karta.

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku tlačiarní, pracovných staníc, serverov aj mobilných zariadení

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!