IT služba Virtuálny Server dokáže prevádzkovať okamžite škálovateľné servery lacnejšie a bezpečnejšie ako fyzické servery

Prečo ITčko?

Virtuálny server

IT služba Virtuálny Server je v skutočnosti nadstavba služby Server. Rozdiel je v komforte zákazníka – pri službe Virtuálny Server zákazník nepotrebuje vlastné ani prenajaté „železo“, servery bežia na infraštruktúre prenajatej ako služba.
Ak to však prevádzka vyžaduje, dokážeme vytvoriť aj nekompromisné „bare metal“ riešenie, pri ktorom je zákazník jediný používateľ danej virtualizačnej platformy.

Prečo ITčko?

IT služba Virtuálny Server

V rámci služby Virtuálny server preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu servera až po po aplikačnú vrstvu, resp. samotnú rolu servera.

Na rozdiel od služby Server, Virtuálny Server má prakticky nulové vstupné náklady, zákazník platí len spotrebovaný výkon a procesorový čas, bez nutnosti vlastniť a prevádzkovať samotný server fyzicky. Pre väčšinu bežných inštancíí je výhodnejšie fyzický server zmigrovať na virtuálnu platformu pred koncom jeho fyzickej životnosti.

V závislosti od úrovne správy servera vypracujeme plán obnovy dát a funkcionality pre prípad katastrofy, postaráme sa o bezpečné zálohovanie, antivírovú ochranu, bezpečnostné politiky a redundanciu kritických súčastí. Typické spravované servery sú napríklad súborový (dátový) server, aplikačný server, zálohovací server, autentifikačný server (Active Directory), poštový server, atď.

Na nižšej vrstve prevádzkujeme aj zákaznícky hypervízor a zákazník si virtuálne prostredie riadi sám.

Fyzické umiestnenie servera  u zákazníka, v serverovni ITčko alebo v cloudovej službe poskytovateľa – Amazon Web Services, IBM SoftLayer, Microsoft Azure.

Virtuálny server

45mesačne / ks
  • Správa rolí servera
  • Antivírová ochrana
  • Zabezpečený, vždy aktuálny OS
  • Aktualizácia SW a OS
  • Bez starostí o HW!

Správa siete ITčka vás úplne zbaví starosti o prevádzku IT techniky, počítačov, serverov, aplikácií a iných

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne!