Ako chránime vaše súkromie

V spoločnosti IT365 s.r.o. rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť poskytnuté osobné údaje. Dovoľte nám predstaviť princípy, ktorými sa riadia naše postupy v oblasti ochrany údajov.

V spoločnosť IT365 s.r.o. zabezpečujeme bezpečnosť vami poslaných údajov prostredníctvom fyzických, elektronických a správcovských postupov, ktoré sú štandardom vo svojom odvetví. Pre zvýšenie bezpečnosti prenosov citlivých údajov, používajú webové stránky spoločnosti IT365 s.r.o. SSL šifrovanie. Všetky údaje uchovávame  na kontrolovaných serveroch s obmedzenou možnosťou prístupu.

Spoločnosť IT365 s.r.o., jej dcérske spoločnosti, filiálky alebo zástupcovia môžu uchovávať a spracovávať Vaše informácie v rámci Slovenskej republiky alebo v inom štáte, v ktorom sídlia.

Napriek našej snahe chrániť vaše osobné údaje, nevieme zabezpečiť bezpečnosť údajov, poslaných cez nezabezpečené internetové pripojenie. Je potrebné, aby ste sami, vo vlastnom záujme o ochranu osobných údajov, prijali všetky bezpečnostné opatrenia počas vášho pobytu na internete.

Spoločnosť IT365 s.r.o. vám nikdy nepošle e-mail, v ktorom by vás žiadala o poskytnutie, alebo potvrdenie citlivých osobných údajov. Ak dostanete takúto správu, prosíme vás, aby ste ju okamžite poslali na adresu privacy@it365.sk a následne vymazali zo svojho počítača.

Odoslanie formulára

Odosielateľ formulára zakliknutím políčka Súhlasím so spracovaním osobných údajov vo formulári vo formulároch na stránke www.itcko.sk  vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely spracovania požiadavky v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasne dobrovoľne  súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu  titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely:

spracovanie požiadaviek

a to spoločnosťou IT365 s. r. o., Bajkalská 16027/29C, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovensko po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu.

Získavanie informácií

Osobné údaje a citlivé osobné údaje sú všetky informácie, pomocou ktorých vás možno jednoznačne identifikovať ako osobu (meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zamestnanie).

V spoločnosti  IT365 s.r.o. získavame osobné údaje prostredníctvom registrácie na to, aby sme mohli reagovať na vaše žiadosti a následne na to ich spracovávať. Webovú stránku spoločnosti IT365 s.r.o si môžete prezerať aj anonymne. Po otvorení webovej stránky, zaevidujeme vašu IP adresu, túto adresu však nepriradíme k žiadnym osobným údajom, ak ste sa na stránke spoločnosti nezaregistrovali, alebo neprihlásili pomocou svojho profilu.

S cieľom poskytnúť vám najlepšie možné služby, webová stránka spoločnosti IT365 s.r.o. využíva Cookies. Cookies je malý súbor, ktorý je odoslaný so stránkami tohto webu a je uložený na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom prehliadača. Cookies sprevádza vaše návštevy webových stránok. Cookies sa používa pre jeho funkčnosť obsahu na webových stránkach a pre jeho jednoduché použitie.

Môžete zablokovať používanie súborov Cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Avšak, chceme poukázať na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Využívame nasledujúce typy súborov cookies:

  1. Funkčné súbory Cookies:

Tieto Cookies umožňujú správne fungovanie našich webových stránok. Tieto súbory Cookies uľahčujú navigáciu na našich webových stránkach a uloženie určitých preferencii alebo nastavenia, ktoré máte uvedené.

  1. Analytické Cookies:

Používame Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google. Google Analytics zhromažďuje informácie o tom, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Táto informácia sa používa pre lepšie prispôsobenie našich stránok potrebám návštevníkov. Používame aj iné analytické služby, svojim fungovaním podobné Google Analytics.

K sprístupneniu určitých webových služieb, produktov a aktivít spoločnosti IT365 s.r.o., je nutné prihlásenie a heslo. Za ochranu informácií o svojom prihlasovacom mene a hesle zodpovedáte vy.

Osobné údaje, ktoré dostáva spoločnosť IT365 s.r.o. od obchodných partnerov používa len, ak boli získané v súlade s postupmi v oblasti ochrany údajov, ktoré sú v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Spoločnosť IT365 s.r.o. vás bude informovať o získavaní údajov a o účele získavania týchto údajov skôr, ako od vás získame nejaké osobné údaje.

Vaše údaje nebudú použité na iný účel, než za akým ste ich poskytli, bez vášho súhlasu.

Používanie vašich osobných údajov

V spoločnosti IT365 s.r.o. používame vaše osobné údaje na to, aby sme mohli reagovať na vaše žiadosti. V prípade že, je potrebné pre vyriešenie vašej žiadosti informácie zdieľať s inými stranami, tak príslušné strany zaväzujeme k tomu, aby použitie vašich osobných údajov obmedzili výlučne len na splnenie vašej žiadosti.

V spoločnosti IT365 s.r.o. budú vaše osobné údaje použité na poskytnutie produktov a služieb, o ktoré ste požiadali. Tretie strany, ktorým budeme musieť v prípade potreby poskytnúť vaše údaje, sú obchodní partneri (napríklad v rámci spoločnej podpory predaja), poskytovatelia služieb, prepravné spoločnosti a poštové a štátne orgány (ako napríklad colné úrady).

Ak váš zamestnávateľ uzavrel so spoločnosťou IT365 s.r.o. písomnú zmluvu o prístupe k informáciám alebo programom spoločnosti IT365 s.r.o., spoločnosť IT365 s.r.o. môže použiť vaše osobné údaje na overenie súladu so zmluvou, registráciu udelených softvérových licencií, sledovanie softvéru prevzatého z týchto stránok alebo sledovanie používania iných aplikácií, ktoré sú na týchto stránkach dostupné.

Vaše osobné údaje môžu byť použité na kontaktovanie v rámci prieskumu spokojnosti zákazníkov, alebo na účely prieskumu trhu, na čo si vyžiadame váš súhlas.

V prípade použitia vašich osobných informácií na štatistické analýzy, alebo anonymné dátové záznamy, budú odstránené tie údaje, na základe ktorých by bolo možné vás jednoznačne identifikovať.

Spoločnosť IT365 s.r.o. zverejní vaše osobné údaje v prípade, že si to vyžaduje zákon.

Akékoľvek poskytnuté osobné údaje,  budú použité spoločnosťou IT365 s.r.o. len na konkrétnu aktivitu a na účel, na ktorý boli poskytnuté. Následne sa zlikvidujú.

Prístup k svojim informáciám, aktualizácia, deaktivácia

Ak sa rozhodnete pre deaktiváciu svojho účtu, ak to zákon umožňuje, niektoré z vašich osobných údajov si v našich súboroch ponecháme v záujme predchádzania podvodom, riešenia sporov a problémov s odstraňovaním porúch, presadzovania našich podmienok používania, rešpektovania vašich volieb v oblasti výstupu a dodržiavania zákonných požiadaviek.

O deaktiváciu svojho účtu v spoločnosti IT365 s.r.o. alebo aktualizáciu svojich osobných informácií, ktorými disponujeme, ako aj o zobrazenie informácií, ktorými o vás disponujeme môžete požiadať zaslaním e-mailu na adresu privacy@it365.sk 

Právo na vymazanie

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali.

Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

O vymazanie svojich údajov v spoločnosti IT365 s.r.o. ako aj o zobrazenie informácií, ktorými o vás disponujeme môžete požiadať zaslaním e-mailu na adresu privacy@itcko.sk