Loading...

Outsourcing IT služieb

Outsourcing IT služieb v praxi znamená presunutie vašich IT procesov a služieb, alebo ich častí, na zodpovednosť dodávateľa, alebo inak povedané, prenájom IT. Model outsourcovaného IT je vzhľadom k dynamike IT prostredia veľmi rozšírený, a to nielen pre nižšie náklady, ale aj zmluvne zaručenú dostupnosť a kvalitu (SLA – Service Level Agreement) IT služieb, či časovú efektivitu, keďže dodávateľ svoj IT tím riadi sám.

Výhody outsourcingu IT služieb z pohľadu zákazníka:

  • Vždy nižšie náklady ako lokálne IT – lokálne IT vyžaduje drahých špecialistov; zastupiteľnosť, dovolenky, PN, drahé školenia, motiváciu – dodávateľ tieto náklady nesie sám
  • Garantovaná, zmluvne dohodnutá dostupnosť IT služieb – precízne nastavené SLA tvoria spoľahlivé IT, napríklad prvá reakcia na požiadavku do 1 hodiny, vyriešenie do 4 hodín
  • Časová efektivita – IT špecialistov riadi dodávateľ, môžete sa na 100% venovať biznisu
  • Tím expertov dodávateľa vždy k dispozícii – dodávateľ má voči lokálnemu IT spravidla viac expertov so skúsenosťami naprieč množstvo spoločností
  • Škálovateľnosť IT služieb – dodávateľ poskytuje služby vždy v potrebnom objeme
  • Lepší manažment zdrojov – dodávateľ má vždy skladom náhradnú techniku
  • Lepší manažment rizík – špecifické riziká spojené s prevádzkou služby nesie dodávateľ
  • Držíte krok s dobou – dodávateľ sa stará nielen o vzdelávanie svojich špecialistov, ale aj o výkon vašich IT procesov, navrhuje a implementuje zlepšenia

Služby ITčka pokrývajú plné spektrum IT služieb v intenciách malých a stredných spoločností, ale aj veľký časť služieb veľkých podnikov. Výhoda ITčka spočíva v prísne procesne riadenom poskytovaní IT služieb. Služby bežiace na našej strane pracujú podľa odporúčaní svetového štandardu pre riadenie poskytovania IT služieb ITIL® v3. Vďaka tomu dokážeme pracovať mimoriadne precízne a efektívne a všetky naše služby a procesy sú jednoducho napojiteľné na procesy bežiace vnútri vašej spoločnosti.

Naše portfólio pozostáva z rôznych činností v rámci IT sféry, napríklad:

S dôverou sa, prosím, obráťte na náš Service Desk. Máme pružné procesy, schopné dokonale sa prispôsobiť prakticky akejkoľvek veľkosti a štruktúre vašej spoločnosti.

Prečo ITIL®?

ITIL® (IT Infrastructure Library®) je sada najlepších praktík pre riadenie poskytovania IT služieb, vyvinutá ešte koncom 80 – tych rokov na žiadosť britskej vlády, za účelom zvýšenia kvality a súčasného zníženia nákladov vládnych IT služieb.

Vtedajšia The Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) dostala úlohu vyvinúť odborný rámec pre efektívne a účinné využívanie zdrojov v štátnom aj súkromnom sektore pri prevádzke IT.

Dnes je knižnica ITIL® vo verzii 3, stal sa z nej moderný priemyselný štandard pre poskytovanie flexibilného, štandardizovaného IT. Pre našich zákazníkov to znamená jednak istotu, že pracujeme mimoriadne efektívne a precízne, druhak zaručenú kompatibilitu s procesmi vo firme zákazníka.

ITIL® v3 je takzvaný „business driven framework“. V praxi to znamená takmer absolútnu orientáciu na podporu biznisu zákazníka, teda dizajn procesov vždy s konkrétnym biznis cieľom na pamäti.

Najvyššie dosiahnuteľné akreditované vzdelanie pre knižnicu ITIL® sa nazýva ITIL® Expert. Na Slovensku a v Česku ich je asi 40 a my máme hneď niekoľkých!

Katalóg našich služieb

Katalóg služieb ITčka je náš „jedálny lístok“. Z katalógu si naskladáte kombináciu služieb presne pre potreby vašej spoločnosti. Služby môžete ľubovoľne pridávať a odoberať, platíte teda vždy len to, čo aktuálne potrebujete.

Vďaka katalógu sú naše služby absolútne transparentné, ich výkon merateľný a pravidelne vyhodnocovaný. Na mesačnej báze vám vždy reportujeme využitie konkrétnych služieb vašimi pracovníkmi, máte teda úplnú kontrolu nad nákladmi.