Loading...

Outsourcing IT služieb

Outsourcing IT služieb v praxi znamená presunutie vašich IT procesov a služieb, alebo ich častí, na zodpovednosť dodávateľa, alebo inak povedané, prenájom IT. Model outsourcovaného IT je vzhľadom k dynamike IT prostredia veľmi rozšírený, a to nielen pre nižšie náklady, ale aj zmluvne zaručenú dostupnosť a kvalitu (SLA – Service Level Agreement) IT služieb, či časovú efektivitu, keďže dodávateľ svoj IT tím riadi sám