GLPI je open – source software pre prevádzku IT služieb

Obsahuje funkcie ako ITSM kompatibilný tiketovací systém, inventory management alebo aj deployment tool pre centralizovanú správu software. Licencia je zadarmo bez ohľadu na počet používateľov.

GLPI ako Service Desk nástroj s podporou ITSM procesov

GLPI ako platforma pre procesne orientované riadenie poskytovania IT služieb je plne porovnateľné s komerčmnými nástrojmi ako kvalitou realizácie, tak aj obsiahnutím plnej podpory ITIL procesov a best – practice.

Správne implementované GLPI a súvisiaci procesný rámec prináša mnoho benefitov a plnú podporu ITIL procesov:

  • Multitenant architektúra – GLPI dokáže v jedinej inštancii obslúžiť viacero oddelení alebo firiem

  • Všetky informácie na jednom mieste – správa úplného životného cyklu tiketov, požiadaviek, počítačov, serverov, zariadení, software, licencíí a ďalších

  • Automatizovaný zber inventory informácií z počítačov, serverov a zariadení udrží databázu assetov vždy v aktuálnom stave

Simplified user interface v GLPI.

GLPI dokáže viac

Realizácia implementácií, konzultačných služieb a podpora GLPI

V závislosti od spôsobu implementácie a najmä napojeniu GLPI na ďalšie systémy zákazníka – doménová autentifikácia a prístup k mailovej platforme, používame implementáciu v tzv. on – premise režime, kde GLPI server je fyzicky v priestore záakazníka, resp. beží na infraštruktúre zákazníka.

Moderné cloudové služby však umožňujú relatívne jednoduchú implementáciu site – to – site VPN tunelu, vďaka čomu je integrácia na Active Directory realizovateľná aj v tzv. cloud režime, kde zákazník používa GLPI ako službu – bez nákladov a rizík spojených s prevádzkou vlastného GLPI servera.

V rámci konzultačných služieb realizujeme technický a procesný audit existujúcej GLPI inštancie zákazníka a odporučíme prípadné kroky na zlepšenie stavu.

GLPI dokáže spoľahlivo obslúžiť mnoho – tisícové skupiny zákazníkova vďaka podpore REST API rozrania komunikovať s ďalšími systémami zákauzníka.

Nezáväzný kontakt

GLPI je spoľahlivá open – source alternatíva komerčných ITSM a helpdesk nástrojov za zlomok nákladov.

Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu s GLPI špecialistom.

Precízne posúdime potreby vášho prostredia a odporučíme optimálne riešenie. Akékoľvek GLPI riešenia dokážeme realizovať v krátkom čase aj vďaka viac ako 15 rokov skúsenostiam s prevádzkou GLPI v malých aj rozsiahlych inštaláciách.

  • K novým aj existujúcim inštaláciám poskytujeme aj aplikačnú, serverovú a technickú podporu

  • Imnplementačné projekty sú mimoriadne bezpečné, vopred zmluvne pokryté pre konkrétne oblasti

  • Vaše dáta sú chránené prostredníctvom NDA v priebehu aj po ukončení projektu