Audity bezpečnosti – penetračné testovanie – ethical hacking

Penetračný test, niekedy nazývaný aj ethical hacking alebo pentest, je autorizovaný, simulovaný útok na počítačový systém alebo aplikáciu a cieľom objaviť existujúce a potenciálne zraniteľnosti.

Audity bezpečnosti realizujeme vysoko odborne, precízne a bezpečne

Penetračné testovanie ITčka je precízne navrhnuté podľa potrieb zákazníka, a to aj v prípade najdostupnejšieho automatizovaného, základného penetračného testu webovej aplikácie.

Správne realizovaný audit bezpečnosti aplikácie či systému prináša mnoho benefitov:

  • Bezpečný spôsob zistenia skutočného stavu informačnej bezpečnosti v spoločnosti.

  • Podrobná správa o bezpečnostných rizikách s konkrétnymi odporúčaniami na zaplátanie „dier“

  • Výrazné zlepšenie ochrany investícií spoločnosti voči vnútorným aj vonkajším prienikom

Mám záujem o audit bezpečnosti

Možnosti auditov bezpečnosti