ITčko projektové práce

ITčko je IT na prenájom

Projekty načas a v rozpočte

Nová serverová infraštruktúra?
Kabeláž nového skladu? Audit siete?

ITčko je IT na prenájom

ITčko

Rozumieme IT

Projekt spracujeme úplne v našej réžii,
alebo spolu s vašim projektovým tímom!

Projektové a implementačné práce

Využite kapacitu našich špecialistov nielen na dennú operatívu ale aj na doručenie kvalitne spracovaných projektov, odovzdaných v dohodnutom čase a v rámci dohodnutého rozpočtu. Projektoví manažéri ITčka sú certifikovaní v celosvetovo uznávanom rámci na riadene malých aj veľkých projektov PRINCE2 na úroveň Practitioner a majú rozsiahle skúseností s doručením domácich aj zahraničných projektov.

  • Skúsení projektoví manažéri
  • Riadenie projektov uznávanou metodológiou PRINCE2
  • Špičkoví IT špecialisti k dispozícii
  • Projekty vždy načas, v dohodnutej kvalite a dohodnutom rozpočte
  • Špecialisti certifikovaní aj ako – CCNP, PRINCE2 Practitioner, ITIL Expert

Pokrytie projektových prác

Projektové práce ITčka pokrývajú širokú oblasť v rámci IT sféry, kopírujúcu pôsobnosť podľa Katalógu IT služieb.

Projektové práce vzhľadom k charakteru činnosti nemožno precízne kategorizovať do služieb, neváhajte, prosím, osloviť náš Service Desk a dohodnúť konzultáciu s projektovým manažérom. Projekty a implementácie môžeme koordinovať a spolupracovať so špecialistami z vašej spoločnosti, alebo môžeme projekt doručiť úplne vo vlastnej réžii, výlučne použitím našich špecialistov.

Realizovali sme projekty od povýšenia operačného systému na stovkách klientských zariadení, cez kabeláže kancelárií a skladov, až po úplnú implementáciu sieťových zariadení na zosieťovanie pobočiek nadnárodnej firmy v rôznych krajinách.

Osobitnou skupinou projektového portfólia ITčka sú ITIL konzultácie a implementačné projekty. Prejdite, prosím, na stránku Procesné riadenie ITIL v3.

Projekt dodáme načas, v dohodnutej kvalite a v rámci dohodnutého rozpočtu!

Vieme robiť IT. Máme 15 rokov skúseností a ľudský prístup.

PRINCE
ITIL
IT

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom!