ITčko projektové práce

ITčko je IT na prenájom

Projekty načas a v rozpočte

Nová serverová infraštruktúra?
Kabeláž nového skladu? Audit siete?

ITčko je IT na prenájom

ITčko

Rozumieme IT

Projekt spracujeme úplne v našej réžii,
alebo spolu s vašim projektovým tímom!

Projektové a implementačné práce

Využite kapacitu našich špecialistov nielen na dennú operatívu ale aj na doručenie kvalitne spracovaných projektov, odovzdaných v dohodnutom čase a v rámci dohodnutého rozpočtu. Projektoví manažéri ITčka sú certifikovaní v celosvetovo uznávanom rámci na riadene malých aj veľkých projektov PRINCE2 na úroveň Practitioner a majú rozsiahle skúseností s doručením domácich aj zahraničných projektov.