Loading...
99,9%

Service Desk ITčka je dostupný nepretržite (dostupnosť 99,9% v roku)

Service Desk je ústredným prvkom našich služieb a jeho úlohou je sprostredkovať kontakt s používateľom a zákazníkom v prostredí príjemnom pre samotného používateľa.

Service Desk je centrálny bod na rozhraní medzi IT a používateľom. Zabezpečuje komunikáciu s používateľom na dennej báze a nesie zodpovednosť za poskytovanie relevantnej pomoci v dohodnutom časovom rámci. Túto rolu Service Desku nazývame „Single point of Contact“ (SPOC).

Service Desk je zároveň držiteľom všetkých požiadaviek zo strany IT, postará sa aby požiadavka bola správne evidovaná, vykoná úvodnú diagnostiku a pokúsi sa vec vyriešiť vlastnými možnosťami. Ak posúdi požiadavku ako náročnejšiu, eskaluje ju na odborné tímy (druhá úroveň podpory), zabezpečí vyriešenie a následne komunikuje naspať s používateľom.

Vďaka tomu má používateľ vždy k dispozícii partnera hovoriaceho ľudskou rečou, ktorý vybaví v IT organizácii všetko potrebné.

Prenájom Service Desku ako zákazníckeho centra

Zákazníci ITčka majú Service Desk zadarmo k iným našim službám. Service Desk ITčka si však môžete aj prenajať a odbremeniť tak vaše odborné tímy, a zároveň poskytnúť vašim používateľom špičkový komfort v dennom využívaní IT Služieb, či už interných, alebo outsourcovaných.

Ak je vaše IT zavalené prácou ale neprajete si ho posilniť z externých zdrojov, riešením môže byť práve prenájom (outsourcing) Service Desku. Zabezpečíme precízny a ľudský kontakt s vašimi používateľmi, základnú diagnostiku, kategorizáciu a prioritizáciu požiadaviek, riešenie požiadaviek v intenciách Service Desku, eskaláciu požiadaviek na vaše odborné tímy, zatvorenie požiadaviek aj overovanie spokojnosti používateľa.

Service Desk ITčka dokážeme jednoducho napojiť na vaše firemné procesy, prípadne máme k dispozícii vlastný nástroj podporujúci beh Service Desku aj odborných tímov.

Service Desk má plne implementované, merané a vyhodnocované ITIL v3 procesy:

  • Service Catalogue Management
  • Incident Management
  • Request Fulfilment
  • Problem Management
  • Change Management
  • Event Management
  • Service Asset and Configuration Management (CMDB)

Pre spojenie s našim Service Deskom nie je vôbec nutná prevádzka ITIL procesov na strane zákazníka. Vďaka flexibilite našich procesov jednoducho upravíme ich vstupy a výstupy tak, aby pasovali presne na vašu spoločnosť.

Ilustračný obrázok zjednodušeného modelu práce Service Desku ITčko nasleduje.

Ukážka fungovania ITčko Service Desk

Prenájom Service Desku ako call centra na aktívne oslovenie klientov

Service Desk plní aj funkciu Callcentrum, v tomto prípade jej verziu aktívny telemarketing.

Aktívny telemarketing je jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov na komunikáciu so zákazníkmi.

Potrebujete získať nových zákazníkov? Osloviť existujúcich? Spoznať ich správanie a potreby alebo zistiť potenciál vašich produktov a služieb na trhu? Potom je pre vás forma aktívneho telefonického oslovovania tou najlepšou voľbou.

Našu ponuku vám s radosťou odprezentujeme osobne

.