Montáž štrukturovanej kabeláže

Montáž štrukturovanej kabeláže

Odbornosť a roky skúseností

Nová serverová infraštruktúra?
Kabeláž nového skladu?

Montáž štrukturovanej kabeláže

Pri realizácií spracujeme kompletný projekt riešenia štrukturovanej kabeláže s ohľadom na dnešné a budúce požiadavky.

Na základe projektu Vám naši pracovníci zrealizujú kabeláž s kvalitnými komponentmi a káblami svetových značiek.

Máme skúsenosti so stovkami kilometrov realizovaných montáží, vrátane optických rozdvodov, rozvodov pre kamerové a bezpečnostné systémy v prakticky všetkých prostrediach – od fabrických rozvodov po bezdrôtové domáce siete.

Inštalácia dátových a internetových káblov

Využite kapacitu našich špecialistov nielen na dennú operatívu ale aj na montáž kvalitne implementovanej štrukturovanej kabeláže – metalickej a optickej – rackovní, serverovní a tiež aj domácich sietí.

Štruktúrovaná kabeláž predstavuje univerzálny kabelážny rozvod v rámci budovy, ktorý umožňuje prenos digitálnych a analógových signálov bez nutnosti inštalácie špeciálnych káblových rozvodov. Pre zákazníka je tak minimalizovaná nutnosť ďalších investícií.

Štruktúrovaný kabelážny systém umožňuje zákazníkovi kedykoľvek sa rozhodnúť, aká technológia bude použitá v konkrétnej dátovej zásuvke (obraz z kamier, internet, ovládanie funkcií inteligentného domu a kancelárie, a podobne) a jednoduchým pripojením v dátovom rozvádzači zmeniť smerovanie konkrétnej technológie do daného miesta.

Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry počítačových sietí.

  • Metalická kabeláž

  • Optická kabeláž

  • Dátové rozvádzače

  • Serverovne

  • Domáca sieť

Štrukturovaná kabeláž

Kategórie kabeláží upravujú 2 hlavné normy:

•    TIA/EIA 568, v súčasnosti vydanie C, americká norma
•    ISO 11801, v súčasnosti vydanie 2, medzinárodná norma

Z týchto dvoch noriem sú odvodzované všetky ostatné svetové normy. Obidve normy poznajú kategórie 5e, 6 a 6A, ale iba ISO 11801 pozná aj kategórie 7 a 7A.

Dátová kabeláž – vysvetlenie skratiek

Skratka Vysvetlenie
UTP (U/UTP) kábel bez tienenia
FTP (F/UTP) kábel tienený fóliou
S-FTP (SF/UTP) kábel tienený opletením a fóliou
STP (U/FTP) kábel po pároch tienený fóliou
F-FTP (F/FTP) kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou
S-STP (S/FTP) kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením
LSOH bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-1
LSFROH bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-3C

Inštaláciu dodáme načas, v dohodnutej kvalite a v rámci dohodnutého rozpočtu!

Vieme robiť IT. Máme 15 rokov skúseností a ľudský prístup.

Net
Dáta
Obraz
WiFi

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom!