Zachránime dáta z počítača aj v prípade, že je počítač úplne nefunkčný. Pred obnovou dát prevedieme úplnú diagnostiku a zistíme možnosti a cenu záchrany dát aj počítača.

Vykonávame záchranu dát aj z pevného disku HDD, USB kľúča, SD karty, SSD.