Ak je operačný systém spomalený, zavírený, zastaralý alebo zahltený, prípadne ste si kúpili novú verziu, odporúčame inštaláciu zveriť odborníkom.

V rámci tejto služby Vám úplne nainštalujeme systém zo servisných inštalačných médií, ktoré neobsahujú žiadny nechcený softvér, vírusy a sú vždy najnovšej verzie. Nainštalujeme všetky potrebné ovládače hardvéru a nainštalujeme aj všetok bežný softvér, ktorý využívate.

V prípade, že ste si dáta nezálohovali a prajete si ich zachovať, môžeme zazálohovať kompletný obsah dát pred inštaláciou na náš záložný disk, skontrolovať, či neobsahujú dáta vírusy, a po inštalácii dáta vrátiť späť na počítač.