Zlacnená ponuka akcie „5+1“ pre nových zákazníkov zahŕňa správu piatich firemných počítačov, stolových aj notebookov a jedného servera v intenciách bežne ponúkaných služieb ITčka PC (stolový počítač), Notebook a Server.

Je to najžiadanejšia kombinácia služieb outsourcingu IT.

V rámci týchto služieb preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu pracovnej stanice (PC) až po úroveň prihlásenia používateľa do operačného systému (Windows®). PC pripojíme do centrálnej konzoly správy antivírovej ochrany s pravidelnými automatickými kontrolami disku. Pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme dohodnutú sadu aplikácií a tiež operačný systém, fyzické komponenty a kalibráciu monitora. Služba pokrýva počítač s monitorom a všetkými perifériami (myš, klávesnica, a podobne).

Zvláštnu pozornosť venujeme zabezpečeniu notebooku, vzhľadom k pripájaniu sa do cudzích sietí, snažíme sa aj priebežne odporúčať používateľom bezpečnostné návyky pri práci s notebookom v teréne.

Poruchy pokrývame okamžitou náhradou z našich skladov a postaráme sa aj o záručné riešenia, či zvolávacie akcie výrobcov na odstránenie známych chýb.

V rámci služby Server preberáme úplnú zodpovednosť za funkcionalitu servera až po úroveň správy po aplikačnú vrstvu, resp. samotnú rolu servera, teda úplná správa servera a jeho periférií.

Typické spravované servery sú napríklad súborový (dátový) server, aplikačný server, zálohovací server, autentifikačný server (Active Directory), poštový server, atď.

V rámci akcie „5+1“ má zákazník k dispozícii 5 predplatených servisných hodín v rámci mesiaca na mieste alebo vzdialeným prístupom, prvú dopravu na miesto zákazníka v mesiaci zadarmo.

Ak táto akcia nepokrýva vaše IT potreby, neváhajte, prosím, kontaktovať náš Service Desk alebo si pozrite náš Katalóg IT služieb pre zobrazenie všetkých možností outsourcingu IT.