Firewall

Implementácia reverzného proxy pre GLPI a jej výhody

GLPI je vynikajúcim nástrojom pre správu IT infraštruktúry a zabezpečenie správneho fungovania IT služieb. Na to aby bolo možné využívať GLPI na svojich zariadeniach, je potrebné ho nainštalovať a nakonfigurovať. Táto konfigurácia môže byť zložitá, najmä ak máte veľa zariadení, ktoré treba sledovať. A práve tu nastupuje reverzné proxy, ktoré umožňuje efektívnejšiu správu GLPI. Aké [...]

Použitie hostname v MikroTik RouterOS firewalle (DynDNS)

For shortened English version of "Using host names in MikroTik RouterOS firewall (Dynamic DNS issue)" scroll down to the bottom of the page, please. MikroTik RouterOS (aktuálne verzia 6.33.3) dokáže natívne pracovať s doménovými názvami, teda prekladať hostname na IP. Doménové názvy však nie je možné použiť v rámci celej konfigurácie. Plne podporované sú napríklad [...]

2023-01-08T19:11:11+02:00Kategórie: Networking, Software|Tags: , , , , |
Go to Top