Linux

Rozšírenie možností softvéru GLPI s IT365: Experti na integrácie cez API

Softvér GLPI (Gestionnaire Libre de Parc informatique) je silným nástrojom pre správu IT a helpdesk operácií. V IT365 rozumieme výzvam a potrebám moderných IT oddelení, preto ponúkame špecializované služby na integráciu GLPI s rôznymi systémami prostredníctvom API. Tento článok predstavuje niektoré z možností, ktoré naši experti môžu vytvoriť pri využití GLPI API a API iných [...]

2023-12-02T21:44:46+02:00Kategórie: GLPI|Tags: , , , |

Kľúčové faktory pre úspešnú implementáciu GLPI

GLPI je špičkový nástroj pre riadenie IT služieb (ITSM), ktorý ponúka komplexné riešenia pre správu majetku, sledovanie incidentov a IT reporting. Napriek svojej všestrannosti a komplexnej sade funkcií, úspešná implementácia GLPI vyžaduje starostlivé plánovanie a posúdenie prostredia. Tu sme identifikovali niektoré kľúčové faktory, ktoré môžu rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu vašej implementácie GLPI. Poznajte svoje potreby [...]

Ako vám GLPI zlepší riadenie požiadaviek a incidentov vo vašej organizácii

V dnešnej dobe rýchleho rastu a vývoja technológií je dôležité, aby spoločnosti mali efektívne procesy na riešenie požiadaviek a incidentov. GLPI, francúzsky open source softvér pre riadenie informačných zdrojov, ponúka riešenie, ktoré môže výrazne zlepšiť prácu tímu a zefektívniť činnosti vo vašej organizácii.   Výhody GLPI pre riadenie požiadaviek a incidentov: Zlepšenie komunikácie a spolupráce [...]

Implementácia reverzného proxy pre GLPI a jej výhody

GLPI je vynikajúcim nástrojom pre správu IT infraštruktúry a zabezpečenie správneho fungovania IT služieb. Na to aby bolo možné využívať GLPI na svojich zariadeniach, je potrebné ho nainštalovať a nakonfigurovať. Táto konfigurácia môže byť zložitá, najmä ak máte veľa zariadení, ktoré treba sledovať. A práve tu nastupuje reverzné proxy, ktoré umožňuje efektívnejšiu správu GLPI. Aké [...]

Ako zálohovať GLPI – postup pre administrátorov

Ak používate GLPI pre správu vašich IT zariadení, zálohovanie je kritickou časťou vašej stratégie zálohovania dát. Zálohovanie je proces, ktorý vám umožní obnoviť vaše dáta v prípade straty alebo poškodenia. V tomto článku sa dozviete, ako zálohovať GLPI, aby ste mohli byť v kľude, že vaše dáta sú v bezpečí. Prvým krokom je zálohovanie vašich [...]

GLPI tiketovací systém – pomoc pre vašu firmu

GLPI tiketovací systém je softvér, ktorý dokáže pomôcť manažérom v oblasti IT. Jedná sa o open source riešenie, ktoré umožňuje sledovať a spravovať IT prostredie firmy. GLPI tiketovací systém ponúka množstvo výhod a možností, ktoré môžu pomôcť vašej firme. Jednou z najväčších výhod GLPI tiketovacieho systému je jeho schopnosť zlepšiť efektivitu práce. Tento softvér dokáže [...]

Empty URL in email notifications with GLPI

Once you have the notification system in GLPI configured and running, you could run into a common beginner issue where the URL of the ticket field is shown empty. It is ##ticket.url## tag in notification template, usually formatted with its description field: ##lang.ticket.url## : ##ticket.url## The fix is easy, just navigate, logged in with Super-Admin account, [...]

2023-01-08T19:05:12+02:00Kategórie: GLPI, Service Desk, Software|Tags: , |

Setting up GLPI cron on Linux

GLPI by default uses a so-called pseudo-cron to run its automated, scheduled tasks (they are called Automatic actions in GLPI). That is a nice way of running tasks in the background since it does not require setting up a real cronjob. This approach, however, requires users to browse GLPI. If your GLPI site is [...]

2023-01-08T19:05:13+02:00Kategórie: GLPI, Serverové riešenia, Service Desk, Software|Tags: , |

GLPI maximum upload filesize

GLPI, as any other PHP application is by default limited to the maximum size of the uploaded file of 2MB. This is because of the factory PHP settings on most Linux distributions and can be easily modified in your php.ini file. You should change these directives, even though upload_max_filesize is directly relevant only: upload_max_filesize post_max_size [...]

2023-01-08T19:05:16+02:00Kategórie: GLPI, Service Desk, Software|Tags: , |

Locked out of GLPi (switching Profiles via mysql cli)

There is a pretty rare occasion where you could find yourself locked out of GLPi Super-Admin account with no e-mail capability (e.g. GLPi used only as a configuration database / asset management), or as we have experienced recently, locked out through forbidding your Super-Admin profile from writing to Profiles in Administration (we had other Super-Admin [...]

2023-01-08T19:05:18+02:00Kategórie: Service Desk, Software|Tags: , , |
Go to Top