Použitie hostname v MikroTik RouterOS firewalle (DynDNS)

For shortened English version of "Using host names in MikroTik RouterOS firewall (Dynamic DNS issue)" scroll down to the bottom of the page, please. MikroTik RouterOS (aktuálne verzia 6.33.3) dokáže natívne pracovať s doménovými názvami, teda prekladať hostname na IP. Doménové názvy však nie je možné použiť v rámci celej konfigurácie. Plne podporované sú napríklad [...]