VMware vSphere Hypervisor (predtým známy ako ESXi, aktuálne vo verzii 6) je bezplatný „bare – metal“ hypervízor umožňujúci konsolidovať aplikácie a teda na ich beh prevádzkovať menej hardvéru.

Virtual machine is suspended – by User

Ako taký je ideálny na virtualizáciu v malých a stredných firmách, veľmi často sa používa aj ako prenosné testovacie prostredie na notebookoch. V praxi sa stretávame s problémom, keď Windows virtuálny stroj opakovane nereaguje na vzdialené RDP pripojenie a pri bližšom pátraní nájdeme virtuálku v stave Suspended:

ESX VM suspended

Riešenie častého stavu VM Suspended

Riešenie je v tomto prípde veľmi jednoduché. Windows virtuálka zaspáva, prípadne hibernuje, v závislosti od politiky napájania, či východzieho stavu systému.

Prestavte časovač Sleep mode a hibernation v Power options Windows hosťa na nulu.

Windows Power Options

Ak váš ESXi beží na notebooku, nezabudnite aj na profil aktívny pri napájaní z batérie, virtuálky vedia, že host beží z batérie a prispôsobujú svoj profil rovnako ako na fyzickom stroji.