V dnešnej digitálnej dobe je robustná správa IT bezpečnosti nesmierne dôležitá. IT365 využíva GLPI, uznávaný open-source softvér na správu tiketov, na posilnenie vašich protokolov IT bezpečnosti. Integráciou silných funkcií GLPI poskytujeme efektívne a komplexné riešenie správy bezpečnosti prispôsobené na ochranu vášho IT prostredia.

Optimalizujte svoju IT bezpečnosť s GLPI GLPI je vybavené pokročilými schopnosťami, ktoré zjednodušujú správu incidentov a zlepšujú bezpečnostné reakcie. S odbornosťou IT365 môžete tieto funkcie využívať na:

  • Sledovanie incidentov: Zaznamenávajte a monitorujte bezpečnostné incidenty, aby ste zabezpečili včasné a efektívne reakcie.
  • Správa aktív: Udržiavajte komplexný inventár vašich IT aktív, čo je kľúčové pre hodnotenie bezpečnostných zraniteľností.
  • Správa prístupu užívateľov: Kontrolujte a auditujte prístup k citlivým systémom a informáciám, aby ste zabránili neoprávnenému využitiu.

Výhody integrácie GLPI pre správu IT bezpečnosti

  • Zvýšená viditeľnosť: Získajte jasné prehľady o vašej bezpečnostnej pozícii s podrobnými správami a dashboardmi.
  • Proaktívna správa zraniteľností: Identifikujte a riešte zraniteľnosti skôr, než budú môcť byť využité.
  • Zabezpečenie dodržiavania predpisov: Splňte regulačné požiadavky s robustnými mechanizmami sledovania a vykazovania dodržiavania predpisov.

Transformujte svoju správu IT bezpečnosti s podporou IT365 a GLPI. Využitím sil GLPI vám pomáhame budovať bezpečný, odolný IT rámec, ktorý nielen reaguje na hrozby, ale ich aj predchádza.

Zistite výhody zlepšenej správy IT bezpečnosti s IT365. Navštívte našu slovenskú kontaktnú stránku alebo anglickú kontaktnú stránku a dozviete sa viac o tom, ako vám môžeme pomôcť.