V ére, keď sú kybernetické hrozby čoraz sofistikovanejšie, sú robustné opatrenia kybernetickej bezpečnosti nevyhnutné. V IT365 využívame výkonné funkcie GLPI na zlepšenie vašej kybernetickej bezpečnosti. Náš odborný tím zabezpečuje, že vaše IT prostredie je bezpečné, monitorované a odolné voči kybernetickým hrozbám.

Prečo GLPI pre kybernetickú bezpečnosť? GLPI ponúka komplexnú sadu nástrojov navrhnutých na posilnenie vašej kybernetickej obrany. Integráciou GLPI do vašej IT infraštruktúry vám IT365 pomáha dosiahnuť:

  • Správa zraniteľností: Identifikujte a zmierňujte zraniteľnosti vo vašich IT aktívach pomocou automatizovaného skenovania a reportovania.
  • Reakcia na incidenty: Zjednodušte procesy riadenia incidentov, aby ste zabezpečili rýchle zistenie, reakciu a riešenie bezpečnostných incidentov.
  • Monitorovanie súladu: Udržujte súlad s priemyselnými normami a predpismi prostredníctvom nepretržitého monitorovania a reportovania.

Výhody používania GLPI pre kybernetickú bezpečnosť s IT365

  • Zlepšená ochrana: Ochráňte svoje IT prostredie pred kybernetickými hrozbami pomocou proaktívnej správy zraniteľností a reakcie na incidenty.
  • Zlepšená viditeľnosť: Získajte úplnú viditeľnosť do vašej kybernetickej bezpečnosti pomocou podrobných správ a dashboardov.
  • Regulačný súlad: Zabezpečte súlad s priemyselnými predpismi a normami, čím znížite riziko sankcií a narušení.

Transformujte svoju stratégiu kybernetickej bezpečnosti pomocou GLPI a IT365. Naše prispôsobené riešenia vám poskytujú nástroje a prehľady potrebné na ochranu vášho IT prostredia a udržanie operačnej odolnosti.

Ste pripravení zlepšiť svoju kybernetickú bezpečnosť? Navštívte našu slovenskú kontaktnú stránku alebo anglickú kontaktnú stránku a dozviete sa viac o tom, ako vám môžeme pomôcť.