V dnešnom digitálnom prostredí je zabezpečenie vašich IT aktív dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. V IT365 využívame GLPI, výkonný open-source nástroj na správu IT aktív, aby sme posilnili vašu IT bezpečnostnú pozíciu. Náš odborný tím zabezpečuje, že vaše IT aktíva sú chránené, monitorované a efektívne spravované, čím sa minimalizujú riziká a zvyšuje celková bezpečnosť.

Prečo GLPI pre bezpečnosť IT aktív? GLPI ponúka komplexnú sadu funkcií navrhnutých na ochranu vašich IT aktív. Integráciou GLPI do vašej IT infraštruktúry vám IT365 pomáha dosiahnuť:

  • Sledovanie a monitorovanie aktív: Udržujte podrobný inventár všetkých IT aktív, čím zabezpečíte, že každé aktívum je sledované a monitorované v reálnom čase.
  • Riadenie prístupu: Implementujte prísne kontroly prístupu, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k citlivým IT aktívam.
  • Automatizované bezpečnostné upozornenia: Nastavte automatizované upozornenia na akúkoľvek podozrivú aktivitu alebo bezpečnostné porušenia, čo umožňuje okamžitú reakciu a zmiernenie následkov.

Výhody používania GLPI pre bezpečnosť IT aktív s IT365

  • Zlepšená viditeľnosť: Získajte úplnú viditeľnosť do vašich IT aktív, čo umožňuje proaktívne monitorovanie a správu.
  • Zvýšená ochrana: Zabezpečte, aby všetky IT aktíva boli chránené proti hrozbám s robustnými bezpečnostnými opatreniami.
  • Rýchla reakcia: Reagujte rýchlo na bezpečnostné incidenty pomocou automatizovaných upozornení a podrobných auditných stôp.

Transformujte správu IT bezpečnosti s GLPI a IT365. Naše prispôsobené riešenia vám poskytujú nástroje a prehľady potrebné na ochranu vašich IT aktív a udržanie bezpečného IT prostredia.

Ste pripravení zvýšiť bezpečnosť svojich IT aktív? Navštívte našu slovenskú kontaktnú stránku alebo anglickú kontaktnú stránku a dozviete sa viac o tom, ako vám môžeme pomôcť.